Tel:+84-8 6676 6258
Fax: +84-8-38470060
Email: info@laclong.vn
Hotline: 0933642628
Giới thiệu về Lạc Long

                              Lac long Joint Stock Company Profile
Lac long is an innovative technology company that strives to create comfortable living environment through the provision of water- and air-related equipment. By the sharing convenience and happiness with society at large, we will continue to do our utmost to improve people’s quality of life.

Lạc long là công ty công nghệ tiên tiến, phấn đấu tạo ra môi trường sống thỏai mái thông qua viêc cung cấp các thiết bị cơ điện liên quan tới nước và gió. Cùng chung chia sẻ tiện ích và hạnh phúc với xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết mình nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

                                                                                            Company Overview

Name of Company:
Tên cty:
Name of Company:
Tên cty:    Lac Long Joint Stock Company.
Cty cổ phần Lạc Long
Address:
Địa chỉ
590 Luy Ban Bich street, Hoa Thanh ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh city, Vietnam.
Telephone: 84-933642628
Fax 84-8-38470060.
E-Mail      info@laclong.vn.
Website: http://www.laclong.vn
City: Ho Chi Minh
Zip Code  84
Country: Vietnam
Branch office:
Chi nhánh
51 Den Lu II, Hoang Van Thu ward,
 Hoang Mai district, HaNoi city.
Tax code:
Mã số thuế:
0305728749
Account:
Tài khoản:
USD: No 79829849 at Asia Commercial Bank
Tan Son Nhi Brand, HCM
VND: STK 119000108821 tại ngân hàng Vietinbank
chi nhánh Tân Bình
Legal Status:
Loại hình doanh
Joint stock company.
Cty cổ phần.
Year Established:
Năm thành lập:
2008
Number of 40
Số nhân viên:  
Gross Annual
Doanh thu:
0.5 million.
~10 tỷ/ năm 2009
Type of
Loại hình doanh
Manufacturer
Sole Agent
Supplier 
Executives:
Điều hành:
Executives:
Điều hành:    Executive Manager:   Dang Van Truong


Expanding the great ring that links wind, water, and humanity.
Air and water – the most important foundation for all adaptable life, joyful lives, and vibrant businesses. LLC has understood the role of water since 1982. We have provided products and systems which boost demand while constantly developing industry-leading cutting-edge technology. And now we have our eyes set on the future. If you turn on the tap or open a vale, you can use fresh water and air wherenever you want. While increasing this convenience, we are going to make better use of that power, recycle it, and return it to nature without burdening the environment. We consider it our duty to take the initiative to realize a truly rich living environment and create a more sustainable human society. That is our hope at LLC.


Gió và Nước là yếu tố cơ bản quan trọng của cuộc sống. Hiểu ra điều đó từ 1982, chúng tôi đã cung cấp nhiều sản phẩm và thi công nhiều công trình nhằm đáp ứng nhu cầu này và không ngừng phát triển những công nghệ tiên tiến hàng đầu. Và giờ đây, chúng tôi đang hướng tới tương lai. Nếu bạn bật công tác mở vòi nước, bạn có thể sử dụng nước sạch và gió bất cứ khi nào bạn muốn. Nhằm tăng tính tiện dụng này, chúng tôi sẽ tận dụng tốt hơn về điện năng tiêu thụ, tái chế nước và trả lại thiên nhiên mà không làm ảnh hưởng xấu tới môi trường sống. Chúng tôi cho rằng, nhiệm vụ của chúng tôi cần phải đi đầu để nhận ra một môi trường sống thật sự phong phú và một xã hội thân thiện bền vững hơn. Đó là hy vọng của chúng tôi.

Customers’ needs, the demands of society and the protection of the environment grow ever more complex and challenging.
Low cost vs. the environment, energy saving vs. safety, high performance vs. ease of maintenance; we are often called on to resolve conflicting issues.
We must not only consider what lies directly ahead, but rather take the broadest possible perspective by assembling a wide range of knowledge, technologies and personnel.
Accordingly, we at LLC have strengthened our power as the whole group and created an organization able to respond to customers’ needs quickly and effectively.
The “LLC ring”, which is futher expanded and strengthened as the whole group with our driverse product line up, years of accumulated know-how and close coordination among group members, is helping to expand the ring that links wind, water and humanity, and to realize an affluent and sustainable society.


Nhu cầu của khách hàng, yêu cầu của xã hội và sự bảo vệ môi trường ngày càng phức tạp và thách thức.
Chi phí môi trường thấp, tiết kiệm năng lượng, an toàn, hiệu suất cao, dễ bảo trì: Đó là những mâu thuẫn khách hàng thường đòi hỏi chúng tôi giải quyết.
Chúng tôi không chỉ xem xét những gì trực tiếp phía trước mà còn hướng tới tương lai rộng mở bằng cách kết hợp kiến thức, công nghệ và con người ở tầm cao.
Do đó, LacLong đã tăng cường sức mạnh và thành lập ra một tổ chức để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
LLC không ngừng mở rộng và nâng cao bằng cách tổ chức ổn định, đa dạng sản phẩm, tích lũy bí quyết và đoàn kết,… tất cả đang hỗ trợ mở rộng vòng liên kết giữa Gió - Nước – Con Người để tạo ra sự phong phú và được ủng hộ của xã hội.


                                   Basic Philosophy
                         Creating the future with Air and Water.

                          Sáng tạo tương lai với Gió và Nước.

We are a company that works to create a natural environment rich in air and water and a society with certain future.

Chúng tôi là công ty làm việc để tạo ra môi trường thiên nhiên phong phú với gió và nước, tạo ra một xã hội với tương lai chắc chắn.

Our goal is to be a company that shares our good fortune together whith everyone with whom we are connected and develops quality improvements in all areas.

Mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau chia sẻ cơ hội với mọi người và cải tiến chất lượng trong mọi lãnh vực.