Tel:+84-8 6676 6258
Fax: +84-8-38470060
Email: info@laclong.vn
Hotline: 0933642628
Danh sách sản phẩm
Val

Van góc/ Van cổng

Van bướm.

Mitsuky Bơm chìm nước thải

Q = 12-> 150 m3/h

H = 4 -> 38 m

 

Mitsuky Bơm công suất lớn KL

Q upto: 1008m3/h

H upto: 160m

Mitsuky Bơm Diesel

Q upto: 300m3/h

H upto: 110m

Mitsuky Bơm ly tâm trục ngang FS

Q upto: 1320m3/h

H upto: 150m

Mitsuky Bơm cao áp - FP

Q upto: 10m3/h

H upto: 160m

Mitsuky bơm đầu liền 2P

Q upto: 200m3/h

H upto: 100m

Mitsuky bơm bù áp

Q upto: 10m3/h

H upto: 160m

Mitsuky bơm đầu rời 2P

Q upto: 200m3/h

H upto: 100m