Tel:+84-8 6676 6258
Fax: +84-8-38470060
Email: info@laclong.vn
Hotline: 0933642628
Bơm Mitsuky - Mitsuky Pumps
Ứng Dụng/Applycation
Hoạt Động/Operaton Limits
CN/CNR Máy bơm ly tâm trục ngang đầu liền / Đầu rời
 • Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Hệ thống chữa cháy
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
 • hồ bơi,hệ thống rửa
Q = 4.5 -> 264 m3/h
H = 24.4 -> 118 m
 
Q = 4.5 -> 264 m3/h
H = 24.4 -> 118 m
CNS Máy bơm ly tâm trục ngang tự hút
 • Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Hệ thống chữa cháy
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
 • hồ bơi,hệ thống rửa
FP Máy bơm ly tâm trục ngang cao áp
 • Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Hệ thống chữa cháy
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
 • hồ bơi,hệ thống rửa
Q = 2.4 -> 10.2 m3/h
H = 20.5 -> 160 m
Q = 3.24 -> 1320 m3/h
H = 4 -> 150 m
FS Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời
 • Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Hệ thống chữa cháy
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
 • hồ bơi,hệ thống rửa
FP Máy bơm ly tâm trục ngang cao áp
 • Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Hệ thống chữa cháy
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
 • hồ bơi,hệ thống rửa
Q = 2.4 -> 10.2 m3/h
H = 20.5 -> 160 m
Q = 3.6 -> 1008 m3/h
H = 3 -> 165 m
KL - Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời
 • Xây dựng
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Xây dựng
 • Nhà cao tầng
 • Tưới nước
 • Tháp giải nhiệt
 • Công nghiệp ( hệ thống giải nhiệt,bột giấy.)
MS - Máy bơm ly tâm da tầng cánh trục ngang
 • Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Hệ thống chữa cháy
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
 • hồ bơi,hệ thống rửa
Q = 3.6 -> 300 m3/h
H = 37 -> 390 m
Q = 1.2 -> 10.2 m3/h
H = 35 -> 200 m
MVM - Máy bơm ly tâm trục đứng cao áp
 • Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Hệ thống chữa cháy
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
 • hồ bơi,hệ thống rửa
MSW - Máy bơm nước thải thả chim
 • Bơm nước thải thả chìm thích hợp các công trình
 • xây dựng,tháo nước hố móng
 • Công nghiệp
 • Xử lý nước thải
 • Tháo nước bẩn,nước có lẫn nhiều tạp chất.
Q = 12-> 150 m3/h
H = 4 -> 38 m
Q = 150 -> 3450 m3/h
H = 1 -> 14 m
SZ - Máy bơm ly tâm trục ngang lưu lượng lớn
 • Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Phòng chống lũ lụt
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • Nuôi trồng thủy sản
MD - Máy bơm ly tâm trục ngang Diesel
 • Nhà cao tâng,Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Hệ thống chữa cháy
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • hồ bơi,hệ thống rửa
Sử dụng động cơ Diesel được các nước phát triển ứng dụng rộng rãi hoạt động không cần nguồn điện 3~
Q = up to 240 m3/h
H = up to 90 m
INLINE - Máy bơm ly tâm trục ngang In-Line
 • Xây dựng
 • Thoát nước,thủy lợi,tưới tiêu,cung cấp nước
 • Hệ thống chữa cháy
 • Công nghiêp (hệ thống giải nhiệt,bột,giấy.)
 • Hệ thống sưởi,điều hòa không khí
 • hồ bơi,hệ thống rửa