Tel:+84-8 6676 6258
Fax: +84-8-38470060
Email: info@laclong.vn
Hotline: 0933642628
Bơm Xinchai - Xinchai Pumps

CONTACT US

Van phòng giao d?ch TP.HCM

ÐC: 590 Luy Bán Bích, P.Hòa Th?ch, Q.Tân Phú, HCM

Tel: +84-83-9737986 / +84-83-8472475

Fax: +84-83-8470060

Van phòng giao d?ch TP.Hà N?i

ÐC: Ô 51 lô 6 khu dô th? Ðên L? 2, Q.Hoàng Mai, HN

Tel: +84-916126282

Email:info@misuky.vn

+84-902606468