Tel:+84-8 6676 6258
Fax: +84-8-38470060
Email: info@laclong.vn
Hotline: 0933642628
Ân tượng với Vịnh Hạ Long Việt Nam

Vịnh Hạ Long huyền ảo như tranh thủy mặc dưới màn mưa; những con thuyền lướt sóng bên rặng núi đá nhấp nhô... được bạn Nguyễn Khắc Trung Dũng ghi lại và chia sẻ.

Mưa Hạ Long.
Mưa Hạ Long.
Làng chài.
Làng chài.
Thiên đường trên vịnh Hạ Long.
Thiên đường trên vịnh Hạ Long.
Dáng biển.
Dáng biển.
Tàu trên vịnh Hạ Long.
Tàu trên vịnh Hạ Long.
Biển Hạ Long thanh bình.
Biển Hạ Long thanh bình.
Nhìn từ núi Bài Thơ.
Nhìn từ núi Bài Thơ.
Mưa Hạ Long
Mưa Hạ Long
Mắt biển.
Thiên nhiên hùng vĩ.